į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
Teikiamos paslaugos » Finansinio motyvavimo sistemos kūrimas

 

 

Įmonės tikslų ne­įmanoma pasiekti be ilgalaikio jos narių pasiaukojimo. Todėl svarbu, kad kiekvienas darbuotojas sąmoningai siektų savo ir tik savo įmonės tikslų, kad šie tikslai sutaptų ir kad darbuotojas jaustų moralinį bei dvasinį pasiten­kinimą savo veikla įmonėje bei tikėtų, kad bus patenkinti jo poreikiai.

 

 

Pagrindinė jėga veikianti darbuotojų tiek vidines tiek išorines savybes, daranti įtaką jų elgsenai yra Motyvavimas. O sudėtingiausia ir svarbiausia motyvavimo sistemos dalimi yra darbo apmokėjimo sistema. Ją galima vadinti visos darbuotojų motyvavimo sistemos pagrindu.

 

 

Čia pateikiama standartinė Darbo apmokėjimo sistemos kūrimo (tobulinimo) darbų schema:

 

      ♦  Įmonės struktūros ir veiklos analizė - nustatomi įmonės planai, tikslai, įvertinama esama atlyginimo už darbą tvarka. Identifikuojami trūkumai bei privalumai;
      ♦  Darbo apmokėjimo (DA) modelio kūrimas - atsižvelgiant į pirmojo etapo rezultatus formuojamas DA modelis, kurį gali sudaryti ne viena komponentė (pvz. fiksuotas atlyginimas, kintama dalis, papildomi piniginio arba nepiniginio skatinimo elementai);
      ♦  DA modelio pristatymas - įmonės vadovams pristatomi keli DA modelio variantai. Patvirtintas (tinkamiausias) modelis pristatomas įmones darbuotojams;
      ♦  DA modelio diegimas vykdomas atsižvelgiant į nusistovėjusią tvarką ir tradicijas, pritaikoma kompiuterinė apskaitos sistema, apmokomi darbuotojai;
      ♦  Įdiegto DA modelio priežiūra, konsultacijos, tobulinimas atsižvelgiant į rinkos pokyčius.

 

 

Kiekvienu atveju darbų pobūdis ir apimtis priklauso nuo įmonės poreikių ir esamos situacijos.